Środa, 23 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Awans zawodowy nauczyciela
2011.03.23
Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela, którego staż ulegnie przedłużeniu i nie zakończy się do 31 maja br.? + więcej
2010.10.18
Pytanie: Przez 15 lat pracowałam w pewnej firmie. Obecnie planuję podjęcie pracy w szkole na stanowisku nauczyciela. Dowiedziałem się, ze istnieje możliwość uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego bez konieczności odbywania stażu przez osobę legitymującą się kilkuletnim zatrudnieniem. Czy to prawda? Do kogo należy złożyć stosowny wniosek? + więcej
2010.09.22
Pytanie: Od 1 września 2009 r. do 23 lutego 2010 r. zatrudniłam nauczycielkę na zastępstwo. Od 24 lutego 2010 r. zatrudniłam tę nauczycielkę ponownie na zastępstwo za innego nauczyciela. Nauczycielka w tym czasie odbywała staż na nauczyciela kontraktowego, który zakończyła pozytywną oceną dorobku zawodowego . Czy mogę przeprowadzić w takiej sytuacji rozmowę kwalifikacyjną, skoro nauczyciel nie pozostaje już w stosunku pracy? Czy mogę wydać jej akt nadania stopnia awansu zawodowego? + więcej
2010.09.17
Opublikowano w: Awans zawodowy nauczyciela
Pytanie: Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela dyplomowanego (2 lata i 9 m-cy) od 1 września 2006 r. Staż powinien się zakończyć 31 maja 2009 r. jednak nauczycielka przerwała go, ponieważ:
1) od 12 grudnia 2007 r. do 28 marca 2008 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim,
2) od 29 marca do 15 sierpnia 2008 r. przebywała na urlopie macierzyńskim,
3) potem były wakacje letnie (16 dni),
4) od 1 września do 10 października 2008 r. korzystała z urlopu wyrównawczego (40 dni),
5) od 11 do 31 października 2008 przebywała na urlopie wychowawczym (21 dni).
O jaki okres przedłużam jej staż, czy liczę tylko L4 i urlop macierzyński czy wszystkie okresy? Od kiedy doliczyć do stażu nieobecności, czy od 1 czerwca 2009 r. i czy przez wakacje letnie też? + więcej
2010.09.01
Pytanie: Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego (2 lata i 9 miesięcy) od 1 września 2007 r. Staż powinien się zakończyć 31 maja 2010 r. Nauczycielka przerwała go, ponieważ:
1) od 25 marca do 22 września 2008 r. - przebywała na zwolnieniu lekarskim.
2) od 23 września do 29 października 2008 r. - przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym.
3) od 30 października 2008 r. do 18 marca 2009 r. - przebywała na urlopie macierzyńskim.
4) od 19 marca do 29 kwietnia 2009 r. - udzielono urlopu wypoczynkowego.
O jaki okres przedłużam jej staż?     + więcej
2010.04.12
Opublikowano w: Awans zawodowy nauczyciela

Pytanie: Nauczycielka robi awans na nauczyciela dyplomowanego (od 1 września 2006 do 31 maja 2009 r.). Od 15 stycznia do 27 kwietnia 2009 r. była na zwolnieniu lekarskim (ciąża) od 28 kwietnia do 15 września 2009 r. na urlopie macierzyńskim, a od 16 września do 11 listopada 2009 r. na urlopie uzupełniającym. Dnia 12 listopada 2009 r. nauczycielka wróciła do pracy. O ile i od kiedy należy przedłużyć staż nauczycielce? Czy nauczycielka może od razu po powrocie kontynuować staż na awans, czy dopiero od września?     + więcej
2010.03.10
Opublikowano w: Awans zawodowy nauczyciela
Pytanie: Od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. zatrudniliśmy na pełen etat nauczyciela (stażysta) języka angielskiego, który nie posiada przygotowania pedagogicznego. Nauczyciel zobowiązał się jednak do jego uzupełnienia w trakcie odbywania stażu. Staż na kontraktowego trwa 9 m-cy , czyli do maja 2010 r., a ukończenie kursu pedagogicznego nastąpi albo pod koniec czerwca lub w lipcu 2010 r. Czy w takiej sytuacji nauczyciel może składać wniosek o wszczęcie postępowania na kontraktowego? + więcej
2009.12.09
Pytanie: W przedszkolu niepublicznym dyrektor jest jednocześnie organem prowadzącym i jedyną osobą ze stopniem awansu - nauczyciel mianowany. Nie ma też zatrudnionych nauczycieli kontraktowych. W jaki sposób mam powołać komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela, który zakończył staż na nauczyciela kontraktowego? + więcej
2009.11.06
Pytanie: Czy nauczyciel dyplomowany może być opiekunem stażu dwóch nauczycielek kontraktowych w dwóch przedszkolach? Jak w tej sytuacji przedstawia się sprawa dodatku dla opiekuna stażu? + więcej
2009.10.20
Pytanie: Nauczyciel świetlicy staje się nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, ma kwalifikacje i jest w trakcie awansu zawodowego. W tej sytuacji może on kontynuować staż? + więcej

123Następna >>


Jeśli chcesz wiedzieć jak przeprowadzić awans zawodowy nauczyciela bez zastrzeżeń Kuratora, kliknij poniższy przycisk

Zamow - awans zawodowy

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.