Środa, 23 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Dodatek za wysługę lat, wynagrodzenia
2010.09.30
Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela, który przedstawił nam świadectwa pracy za następujące okresy pracy: 3 kwietnia - 30 czerwca 2006 r., 1 września 2006 - 21 listopada 2007 r., 1 września 2008 - do chwili obecnej (umowa zawarta do 31 sierpnia 2010 r.). Ile wynosi staż pracy pracownika i od jakiego dnia należy mu przyznać dodatek stażowy, w jakiej wysokości? + więcej
2010.09.07
Pytanie: Od 1 września będziemy zatrudniać nauczycielkę na 2/18 etatu. Ta nauczycielka pracuje również w innej szkole na 6/18 etatu. W tamtej szkole ma wyliczony dodatek za wysługę lat w wysokości 15%. Czy w naszej szkole także musimy naliczyć dodatek za wysługę lat ? + więcej
2010.05.11
Pytanie: Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie nauczyciela w przypadku urlopu okolicznościowego?     + więcej
2010.04.19
Pytanie: Czy nauczycielowi, który korzysta z urlopu zdrowotnego np. od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r., w czasie wakacji nie przysługuje żadne wynagrodzenie?     + więcej
2010.02.16
Pytanie: Czy godziny nadliczbowe (25h), zastępstwa, dodatek motywacyjny, nagrody dyrektora są wliczane do trzynastki nauczycielskiej. + więcej
2010.01.13
Pytanie: Od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. został zatrudniony student ostatniego roku Akademii Muzycznej. Dnia 13 czerwca 2009 r. nauczyciel uzyskał tytuł magistra. Od 1 września 2009 r. został zatrudniony ponownie do 31 sierpnia 2010 r. Dyplom dostarczył do 14 września 2009 r. Od jakiej daty powinien mieć zmienione wynagrodzenie zasadnicze?     + więcej
2009.12.15
Pytanie: Jak rozliczać i płacić godziny dla nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne, jeżeli uczeń choruje powyżej 7 dni? + więcej
2009.11.03
Pytanie: Po zwolnieniu lekarskim nauczyciel otrzymał trzydniowy urlop bezpłatny (do wtorku jest na zwolnieniu lekarskim, a od środy do piątku ma urlop bezpłatny). Od poniedziałku znowu idzie na zwolnienie. Jak należy rozliczyć weekend (sobotę i niedzielę, kiedy nie jest ani na zwolnieniu, ani na urlopie bezpłatnym)? + więcej
2009.08.05
Pytanie: Czy do wyliczenia średniej płacy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego należy przyjąć dodatkowe roczne wynagrodzenie wypłacone za poprzedni rok, czy naliczyć od bieżących płac? Jakie wynagrodzenie przyjąć do wyliczenia średniej, gdy nauczyciel choruje? Czy dodatek wyrównujący przysługuje nauczycielowi, który pracował do 31 sierpnia 2008 r., a nie osiągnął wymaganej średniej? + więcej
2009.07.29
Pytanie: Kuratorium Oświaty powołało komisję ds. awansu zawodowego, której skład był niezgodny z rozporządzeniem MEN. Po wniesieniu przeze mnie odwołania kuratorium nie wysłało go do MEN, a gdy próbowałam uzyskać informację odnośnie braku odpowiedzi w sprawie odwołania kuratorium poinformowało mnie, że rzekomo ono zaginęło. W następnych dniach kuratorium odnalazło moje odwołanie i uznało je za zasadne, powołując kolejną komisję. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej uzyskałam akceptację komisji. Czy przysługuje mi odszkodowanie za poniesiona szkodę, jeśli tak - to od kogo? + więcej

123Następna >>


Ustalasz dodatek za wysługę lat, planujesz nagrodę jubileuszowa dla nauczyciela? Kliknij poniższy przycisk

Zamow - awans zawodowy

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.