Czwartek, 24 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela

[2009-02-05]

Pytanie: Czy nauczycielowi, który odszedł na rentę z dniem 2 maja 2008 r. liczy się ekwiwalent za urlop od września 2007 r. do kwietnia 2008 r. czyli za 8 m-cy czy od stycznia 2008 r. czyli za 4 miesiące? Jak obliczyć ekwiwalent dla nauczyciela zatrudnionego od 14 grudnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.?

Odpowiedź: Z pierwszym nauczycielem następuje rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę, a więc można domniemywać, że chodzi o nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony. Inaczej bowiem oblicza się ekwiwalent dla nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony a inaczej przy umowie na czas określony.

Ekwiwalent przy umowie na czas nieokreślony

Nauczyciel ten przeszedł na rentę z dniem 2 maja 2008 r. Oznacza to, że w 2008 r. przepracował tylko 4 miesiące. Wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego wynosi 19 dni (56dni urlopu/12miesięcy = 4,6dni; 4,6 x 4miesiące = 18,4 dni, co zaokrąglamy do pełnego wymiaru 19 dni). Ponieważ wykorzystał on z przysługującego urlopu wypoczynkowego 14 dni w czasie ferii zimowych, należy mu wypłacić ekwiwalent pieniężny za 5 dni (19 - 14) niewykorzystanego urlopu.

Ekwiwalent przy umowie na czas określony

Natomiast drugi nauczyciel zatrudniony jest na czas określony i przysługuje mu urlop proporcjonalny w wymiarze 40 dni (5,6 dni(56dni/10 miesięcy) x 7 miesięcy = 39,2, co zaokrąglamy do pełnego wymiaru 40 dni). Ponieważ wykorzystał on z przysługującego urlopu wypoczynkowego 14 dni w czasie ferii zimowych i 8 dni w czerwcu w czasie ferii letnich, należy mu wypłacić ekwiwalent pieniężny za 18 dni (40 - 14 - 8 ) niewykorzystanego urlopu.

Podstawa prawna:

  • art. 1551 , art. 1553 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 65, art. 66 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • uchwała SN z 10 maja 2006 r. (III PZP 3/06).

eletter - urlop


Zaplanuj urlop wypoczynkowy zgodnie z prawem i kliknij ponizszy przycisk

Zamow - awans zawodowy

 

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.