Niedziela, 20 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Urlop wypoczynkowy nauczyciela
2009.08.27
Pytanie: Jak udzielać urlopu nauczycielowi przedszkola w okresie wakacji - czy obowiązuje go plan urlopowy? + więcej
2009.08.25
Pytanie: Nauczycielka zatrudniona w przedszkolu na 15/25 etatu pracuje 3 dni w tygodniu. Jak udzielić jej urlopu wypoczynkowego, czy ciągiem, czy tylko według dni pracy w tygodniu? + więcej
2009.08.13
Pytanie: Jak obliczyć wymiar urlopu nauczyciela przedszkola zatrudnionego w trakcie roku? + więcej
2009.08.06
Nauczyciel placówki nieferyjnej, który podejmuje pracę po raz pierwszy, prawo do urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, nabywa z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze (1/12 z 35 dni, czyli 2,91 dnia na miesiąc). Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym, czyli w sytuacji gdy zatrudniony jest od 1 stycznia nabywa z góry prawo do urlopu w pełnym wymiarze 35 dni roboczych (art. 64 ust. 5a Karty Nauczyciela, art. 153 Kodeksu pracy). + więcej
2009.07.30
Pytanie: Jak wyliczyć nauczycielowi średnią feryjną za ferie zimowe a jak za letnie? + więcej
2009.07.22
Pytanie: Czy za przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia podczas wakacji przysługuje dodatkowy urlop? + więcej
2009.07.07
Pytanie: Dyrektor szkoły i wicedyrektorzy podczas ferii i wakacji pracują w formie dyżurów , jeżeli są remonty w szkole praktycznie nie korzystają z wolnego. Jakie są regulacje urlopowe w stosunku do nich? + więcej
2009.07.02
Pytanie: Czy urlop wypoczynkowy udzielony po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego wlicza się do stażu pracy? + więcej
2009.07.01
Pytanie: Nauczycielka w czasie ciąży przebywała na zwolnieniu chorobowym - ciąża zagrożona. Po porodzie (maj 2008 r.) przebywała na urlopie macierzyńskim. Po urlopie macierzyńskim na przełomie września i października 2008 r. nauczycielka wykorzystała urlop wypoczynkowy za 2008 r. (urlop uzupełniający). Koniec urlopu wypoczynkowego przypadał na 24 listopada 2008 r. W trakcie urlopu wypoczynkowego pracownica zachorowała, wobec czego jego koniec przesunął się na 2 stycznia 2009 r. Czy na dzień 2 stycznia 2009 r. nauczycielka nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego za 2009 r.? Jeśli tak, to w jakim wymiarze? + więcej
2009.06.12
Pytanie: Czy zwolnienie lekarskie na dziecko powoduje anulowanie urlopu wypoczynkowego nauczyciela? + więcej

<< Poprzednia1234Następna >>


Zaplanuj urlop wypoczynkowy zgodnie z prawem i kliknij ponizszy przycisk

Zamow - awans zawodowy

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.