Środa, 23 kwietnia 2014
Hasło:
Interpretacje Karty Nauczyciela i przepisów prawa oświatowego dla praktyków
Wyszukiwarka

na stronie www
w poradniku

Kampanie reklamowe obsuguje Bizon Media

BizOn Media ul. Altowa 2,
02-386 Warszawa
tel. (022) 592 45 95
fax. (022) 489 42 18
info@bizonmedia.pl
http://www.bizonmedia.pl
Urlop dla poratowania zdrowia
2010.10.18
Pytanie: Nauczycielka przebywa na urlopie zdrowotnym od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Kiedy należy nauczycielkę skierować na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy - 2 tygodnie przed zakończeniem urlopu, czy po zakończeniu ferii letnich 31 sierpnia 2010 r. + więcej
2010.10.07
Pytanie: Czy zawsze urlop dla poratowania zdrowia przesuwa termin urlopu wypoczynkowego nauczyciela? Czy za okres urlopu zdrowotnego należy oddać nauczycielowi niewykorzystany urlop wypoczynkowy? + więcej
2010.09.29
Pytanie: Czy dyrektor szkoły feryjnej powinien pisać do wójta podanie o udzielenie urlopu zdrowotnego, czy też należy on się z mocy prawa? + więcej
2010.09.21
Pytanie: Czy dyrektor szkoły może odmówić udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi? + więcej
2010.09.07
Pytanie: Czy nauczyciel, który w tym roku nabywa prawo do emerytury (30 lat pracy, w tym 20 lat pracy „przy tablicy"), może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia ? Nauczyciel ten nie ma zamiaru przejść w tym roku na emeryturę. + więcej
2010.06.29
Pytanie: Nauczyciel w projekcie organizacyjnym na nowy rok szkolny miał zaplanowaną zniżkę godzin 17/18. Do końca maja podpisał zgodę na tę zniżkę. Na początku czerwca powiadomił mnie, że planuje urlop zdrowotny od 1 września. Czy należy mu się ten urlop? + więcej
2010.03.18

Pytanie: Czy urlop zdrowotny może otrzymać nauczycielka, która posiada 2 hektary pola, które nie jest uprawiane i nauczycielka nie ma z tego tytułu żadnych dochodów? Czy dyrektor może udzielić urlopu jeżeli wie o gospodarstwie ale nauczycielka podpisze oświadczenie że nie posiada żadnego przychodu na podstawie stosunku pracy, wszelkich umów cywilnoprawnych, oraz działalności zarobkowej? + więcej
2010.02.10
Pytanie: Nauczycielka od października jest na L4 w związku ze stanem zdrowia chce od 1 stycznia 2010 r. iść na półroczny urlop na poratowanie zdrowia. Mam pytanie czy może wziąć L4 do 31 grudnia 2009 r. a od 1 styczeń 2010 iść na urlop czy musi L4 przerwać i przez okres świąteczny nie być na L4 i normalnie pracować i kiedy ma złożyć wniosek do dyrektora o urlop? + więcej
2009.12.17
Pytanie: Czy okres urlopu dla poratowania zdrowia jest wliczany do lat zatrudnienia w szczególnym charakterze? + więcej
2009.02.09
Pytanie: Czy urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi tylko w celu przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia? + więcej

12Następna >>


W jakich sytuacjach mozna udzielić urlop dla poratowania zdrowia? Dowiedz się i kliknij poniższy przycisk

Zamow - awans zawodowy

O poradniku
Zapis na e-letter
Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Zastosuj w swojej placówce interpretacje Karty Nauczyciela dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczyciela, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia i urlop wypoczynkowy nauczyciela.